Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van
het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in
de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en
gastouder) en het basisonderwijs. Met onderstaande
beslisboom kun je beoordelen of een kind wel of niet naar de
kinderopvang/school mag.

De beslisboom vindt je hier