Kinderdagverblijf Ratjetoe is een kleinschalige kinderopvang (KDV en BSO).

Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot en met 4 jaar en zijn geopend van maandag tot en met donderdag van 7:00 tot 18:00 uur.

In onze visie is het belangrijk dat de opvang kleinschalig en persoonlijk is.

RATJETOE

Wij Rinze en Ariane Bootsma hebben de leiding van het kinderdagverblijf de Kinderen Van September en kinderdagverblijf Ratjetoe. Wij zorgen ervoor dat we voldoende geschoold personeel in dienst hebben die allemaal in het bezit zijn van de benodigde papieren. Wij zorgen er ook voor dat ons personeel volgens onze visie werkt.(zie pedagogisch beleidsplan) Wij bieden ons personeel zo nodig bijscholing aan, zodat het steeds voldoende gekwalificeerd blijft.

Ons personeel is allemaal in het bezit van een geldige Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)